Oldgard har nesten 20 års erfaring med bærekraft fra flere større selskaper, som Mesta og Telenor, og som konsulent i blant annet ECON. Hun har jobbet bredt med bærekraft og ESG med mangeårig erfaring i å bygge dette arbeidet opp og integrere det i ulike organisasjoner.

— Mai Lawson Oldgard er en erfaren leder, og hennes egenskaper er verdifulle når vi nå skal løfte Statnetts arbeid og satsing på bærekraft i tråd med vår strategi, sier Bente Monica Haaland, fungerende konserndirektør for Mennesker & Bærekraft i Statnett.

 Oldgard tiltrer stillingen som ny bærekraftsdirektør i Statnett 1. mai.

—  For meg er det veldig motiverende å få jobbe i Statnett som skal legge til rette for det grønne skiftet og realiseringen av Norges klimamål, sier Mai Lawson Oldgard.

Statnetts prioriterte bærekraftsmål er:

• Sikre alle medarbeidere en trygg arbeidshverdag

• Sikre anstendige arbeidsforhold i hele verdikjeden

• Ta et helhetlig miljøansvar og bevare naturmangfold

• Redusere klimagassutslipp og håndtere klimarisiko

• Øke mangfold innen kompetanse, bakgrunn og kjønn

• Bekjempe korrupsjon, menneskerettighetsbrudd og uetisk opptreden i alle aktiviteter