Statnett prøver for tiden ut forskjellige typer droner. Flere nordiske droneselskaper demonstrerer hvordan ubemannede farkoster kan gjøre jobber som i dag blir gjort med helikoptre eller av mannskap i mastene. Dette blir testet ut i et forsknings- og utviklingsprosjekt i Statnett.

– Det foregår en rivende utvikling på dronefronten, og vi ønsker å finne ut hvordan denne teknologien kan brukes i vår virksomhet. Jeg har tro på at droner kan bidra til å gi våre ansatte en enda tryggere arbeidsdag, sier seniorrådgiver Rolf Aaberg Broch i Statnett.

Én av oppgavene dronene får brynt seg på er å dra pilotliner mellom nybygde kraftmaster. Dette oppdraget uføres i dag av helikoptre og krever høy presisjon fra mannskapet.

– Helikopterpilotens oppgave kan sammenlignes med å føre en tråd gjennom et nåløye. Når nåla som pilotlina er festet i er tredd gjennom, hektes nåla inn på masten. Så må helikopteret fly over masten og hente den igjen. Alt dette skjer svært nær master og kraftliner, så det krever høy presisjon. En drone vil kunne gjøre dette enklere og bortimot helt uten risiko, sier Broch.

Kan brukes til transport

Statnett har tidligere testet ut ubemannede droner til å inspisere skader i terreng etter anleggsarbeid og å skaffe data for masseberegninger i utbyggingsprosjekter. De har tatt i bruk droner for å inspisere kraftmaster, og vurderer også å bruke dem til løfte- og transportoppdrag.

– I dårlig sikt, mørke eller dårlig vær er det ikke sikkert at helikoptre kan fly. Da kan en drone være redningen slik at jobben blir gjort. De kan navigere ved hjelp av instrumenter og trenger ikke fri sikt, sier administrerende direktør Knut Roar Wiig i Nordic Unmanned.

Det Sandnes-baserte droneselskapet Nordic Unmanned er en av kandidatene til å få jobbe for Statnett og deres entreprenører. De overrasket med å ta med seg jumbodronen Skeldar V-200 til Norge for første gang. Det over fire meter lange og 200 kg tunge ubemannede helikoptret er den største sivile dronen som har fløyet her til lands.

– Skeldar kan fly i inntil seks timer, har en rekkevidde på over 100 kilometer og kan utføre en lang rekke transport- og overvåkningsoppdrag til lands og til havs, sier Wiig.

I Norge blir det etablert stadig flere selskaper som bygger droner og tilbyr tjenester som luftfoto, droneinspeksjoner og andre typer luftige oppdrag.

– Selv om vi konkurrerer om å få jobbe for Statnett, er vi her også for å utveksle erfaringer med andre droneselskaper. Vi er så få, at vi tjener mer på å lære av hverandre enn å sitte på hver vår tue med kunnskapen vår, sier Stig Førrisdal, dronegründer og eier av CUBE AS i Slemmestad.

Bedre for miljøet

En drone vil som oftest være et rimeligere alternativ enn helikopter. De kan også være mer miljøvennlige.

– De fleste droner går på strøm og setter derfor et betydelig mindre miljømessig fotavtrykk enn helikoptre som går på fossilt drivstoff.  De støyer mindre og skaper dermed ikke så mye irritasjon blant folk, sier Rolf Aaberg Broch i Statnett.

Testen med å dra pilotliner viser at det lar seg gjøre, men at det fortsatt trengs mye øving og tilpasning av dronene før de er klare for å ta over denne jobben.

– Ulempen med mindre droner er at de ikke kan løfte like mye som helikoptre. De minste dronene er også mer sårbare for vind og regn. De går gjerne litt for fort tom for batteri, spesielt i vinterkulda, sier Broch.

Statnett er fornøyd med helikoptertjenestene de i dag bruker ved bygging og drift, men de ser for seg en økt bruk av droner etter hvert som teknologien utvikles.

– I første omgang vil vi nok utvikle bruken av droner til blant annet inspeksjoner. Dronene er helt klart kommet for å bli i Statnett, sier Rolf Aaberg Broch.