Elektrifiseringen av samfunnet skaper behov for innovasjon, kompetanse og nye løsninger innen alle våre kjerneområder. Omstillingen av kraftsystemet går raskt og krever hurtig implementering av nye løsninger og ny teknologi. Vårt mål er å fremme innovasjon som gjør et elektrifisert og utslippsfritt samfunn mulig.

Innovasjon og teknologiutvikling skal bidra til økt verdiskapning på en sikker, kostnadseffektiv og bærekraftig utnyttelse av de norske energiressursene.

Våre satsingsområder for perioden 2020-2023 er

FoU-arbeidet skal fremme innovasjon og skape verdier i Statnett. Gjennom FoU kan vi gjøre ting smartere, redusere kostnader og øke sikkerheten for våre ansatte og med dette bidrar vi med å styrke Statnetts renommé som en viktig samfunnsaktør, en god arbeidsgiver og samarbeidspartner.

Arbeidet med teknologiutvikling vil tilrettelegge og være pådriver for at nye teknologiske løsninger, effektiviseringer og forbedringer blir implementert i Statnett.

 

Prosjekter i Norden og EU 

I snart 15 år har vi jobbet målrettet med nordiske fagmiljøer. Dette er naturlig siden den nordiske kraftsektoren deler flere av de samme utfordringene, for eksempel forhold tilknyttet vær og klima. De nordiske landene har også flere fellestrekk når det gjelder dyre- og planteliv. I tillegg er det lang tradisjon i Norden å utveksle og dele informasjon, kunnskap, ressurser og god praksis.

Med de ambisiøse målene og visjonene vi har satt oss, er det essensielt å ha et sterkt samarbeid med eksterne kompetansemiljøer i Europa. Det er en av grunnene til at Statnett deltar i EU-prosjekter.