Olje- og energidepartementet (OED) har i dag, 29. september 2023, gitt konsesjon til Statnetts planer om å bygge en ny strømledning mellom Blåfalli koblingsstasjon i Kvinnherad og Gismarvik transformatorstasjon i Tysvær kommune. Blåfalli koblingsstasjon skal utvides og det skal bygges en ny transformatorstasjon på Gismarvik.

 

- Et sterkere strømnett er en forutsetning for å lykkes med det grønne skiftet, og vedtaket fra Olje- og energidepartementet er svært gode nyheter for alle på Haugalandet. Behovet for mer kraft i hele regionen er stort, og det er mange som venter på at den nye strømledningen skal bli realisert, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør for Nett i Statnett.

 

Ny ledning fra Blåfalli til Gismarvik med ny transformatorstasjon på Gismarvik øker kapasiteten i nettet på Haugalandet. Ledningen og stasjonen inngår i trinn to av i alt fem trinn i Statnetts områdeplan for nettutvikling for Bergensregionen og Haugalandet. I trinn en oppgraderer vi våre eksisterende anlegg. I trinn to inngår også Karmøy transformatorstasjon som er konsesjonssøkt. Når trinn to står ferdig, vil kapasiteten i nettet ha økt med 500 MW. Den nye Gismarvik transformatorstasjon vil også være et av flere aktuelle punkt for tilknytning av havvind fra Utsira Nord.

 

-Vi er veldig glade for at Olje- og energidepartementet nå har gitt oss konsesjon. Dette er et viktig ledd i utviklingen av strømnettet i regionen. Samtidig er vi et skritt lengre på veien mot et fremtidig norsk strømnett for nullutslippssamfunnet, et nett som ivaretar behovet for sikker strømforsyning og ny næringsutvikling basert på fornybar energi, sier Elisabeth Vike Vardheim.

 

Relevante lenker

Olje-  og energidepartementets pressemelding om konsesjon til ny kraftledning fra Blåfalli til Gismarvik

Prosjektside for Haugalandet nettforsterkning

Områdeplan for Bergensområdet og Haugalandet (PDF)