- Fram til 2030 skal vi investere 60-100 milliarder kroner for å forsterke det sentrale strømnettet. Et av de områdene som vil merke størst aktivitet, er området rundt Bergen, ved Sognefjorden og på Haugalandet, sier konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim i Statnett.
- Dagens beslutninger viser at vi følger opp ambisjonene om høyt tempo i vårt arbeid med å forsterke og utvikle transmisjonsnettet. For å kunne etablere ny grønn industri og nå klimamålene har vi dårlig tid. Vi har fått på plass en ny strategi og etablert områdeplaner for å optimalisere nettutbyggingen, og nå skal vi sørge for å gjøre vårt for å nå dit i tide, sier Vardheim.

Statnetts områdeplan for bergensområdet og Haugalandet viser at det er stort behov for mer nettkapasitet i denne regionen for å møte forbruksøkning og for å legge til rette for ny industri og elektrifisering. Statnett legger opp til å styrke nettet gjennom en trinnvis utvikling. De første tiltakene gjør det mulig å knytte til mer forbruk i både bergensområdet og på Haugalandet. Dette er første trinn i arbeidet med å utvikle et fremtidsrettet strømnett i regionen, og det legger til rette for god kapasitet til grønn næringsutvikling og fortsatt høy forsyningssikkerhet.

Det blir byggestart for kabelprosjektet mellom Haugsvær og Lindås nord for Bergen. Prosjektet fikk konsesjon fra myndighetene i august og vil doble kapasiteten over Fensfjorden. Forventet ferdigstillelse er 2024, og prosjektet vil på kort sikt bidra til betydelig bedre kapasitet i nettet for etablering av nytt forbruk og elektrifisering nord for Bergen, i påvente av større nettutviklingstiltak i regionen. Sammen med Øygardskabelen fra Litle Sotra til Kollsnes som styret fattet en investeringsbeslutning for i samme møte, er Fensfjordkabelen en forutsetning for å tilknytte mer forbruk i området og øke leveringspåliteligheten rundt Øygarden.

Styret fattet også investeringsbeslutning for flere andre prosjekter, og Statnett kan gå videre med å forberedelser og detaljplanlegging fram mot endelig konsesjonsvedtak fra myndighetene og beslutning om oppstart:

  • Blåfalli-Gismarvik vil bidra til å dekke strømbehovet til ny og eksisterende industri, næringsliv med nye arbeidsplasser og tilknytning til elektrifisering av petroleumsnæring, samt eventuell tilknytning av fremtidig havvind.
  • Ny Onarheim transformatorstasjon på Husnes i Kvinnherad vil forbedre forsyningssikkerhet, legge til rette for fremtidige nettforsterkninger og nytt forbruk, og få en bedre funksjonalitet enn det vi har i eksisterende stasjon.
  • Statnett vil bygge en ny transformatorstasjon på Karmøy, da eksisterende stasjon er gammel og har et stort fornyelsesbehov. Ny stasjon vil ivareta forsyningssikkerhet for viktig industri og for å gi mulighet for tilknytning av nytt forbruk og mulig tilknytning av produksjon fra havvind.

Aurland-Sogndal starter bygging

Det er også klart for byggestart for oppgradering til 420 kV på ledningen mellom Aurland og Sogndal og oppgradering av Aurland transformatorstasjon. Det er behov for fornyelse av denne delen av nettet, og utbyggingen skjer som følge av forbruksutviklingen vi venter i bergensområdet og ny kraftproduksjon som har kommet til nord for Sognefjorden og i Midt-Norge. Det er behov for økt kapasitet mellom Midt-Norge og Vestlandet, der Aurland-Sogndal har vært en flaskehals som gir begrenset overføring i nettet ved Sognefjorden. Statnett har fra før startet opp mindre anleggsarbeider i prosjektet, som rydding av skog, utbedring av vei og etablering av baseplasser. Med beslutning om byggestart vil anleggsaktivitetene i prosjektet tilta, med mål om idriftsettelse i løpet av 2025.