For å legge til rette for sikker strømforsyning, ny fornybar kraftproduksjon, industriutvikling og elektrifisering av sokkelen trengs det betydelige nettinvesteringer i regionen.