Det er behov for å bygge Øygarden transformatorstasjon for å kunne imøtekomme økt forbruk i regionen og for å kunne gjennomføre spenningsoppgradering til 420kV på strekningen Sogndal – Modalen – Kollsnes. 

Plan for Øygarden transformatorstasjon. Kartskisse.
Kartskisse av Øygarden transformatorstasjon