NVE har gitt anleggskonsesjon som gir Statnett rett til å bygge og drive:

420 kV kraftledning Refsdal—Modalen i Vik, Voss, Vaksdal og Modalen kommuner. Kraftledningen blir en 38 km lang dobbeltkurs luftledning, som skal bygges slik det fremgår av kart i vedlegg 1 til konsesjonen.

Prosjektet inngår i områdeplan for Bergensområdet og Haugalandet.