300 kV-anlegget i Dale er viktig for produksjon og forsyning av strøm, lokalt og for Bergensområdet. Anlegget ble bygget på slutten av 60-tallet.

For å sikre forsyningssikkerheten har Statnett fått konsesjon til å bygge ny Dalekvam transformatorstasjon sør-vest for dagens anlegg. Stasjonen vil ha samme funksjon som i dag, men bygges for 420 kV. Eksisterende ledninger vil bli lagt om for å føres inn til ny stasjon.

Eksisterende stasjon saneres når nye Dalekvam er i drift.

Oversikt over stedet der Dalekvam transformatorstasjon er