Muffehus

Økt kapasitet på Øygardskabelen vil øke leveringspåliteligheten til dagens forbruk og bidrar til økt kapasitet i nettet i Øygarden-området. Transmisjonsnettet i området i dag er høyt belastet. Samtidig foreligger det planer om betydelig nytt forbruk i samme område.