I 2019-2020 gjennomførte Statnett en konseptvalgutredning for Bergen og omland (KVU Bergen og omland). Her legger Statnett til grunn en investeringsstrategi som kan gjennomføres trinnvis. De første tiltakene innebærer:

  • Spenningsoppgradering Sogndal-Modalen-Kollsnes
  • Dublering av kabler over Fensfjorden
  • Økt kapasitet på Øygardskabelen mellom Litle Sotra og Kollsnes
  • Tiltak for å øke kapasiteten i flere transformatorstasjoner.
Muffehus

Økt kapasitet på Øygardskabelen er det tiltaket som best øker leveringspåliteligheten til dagens forbruk og bidrar til økt kapasitet i nettet i Øygarden-området. I tillegg er Øygardskabelen viktig for å maksimere effekten av øvrige tiltak foreslått i KVU Bergen og omland. Transmisjonsnettet i området i dag er høyt belastet. Samtidig foreligger det planer om betydelig nytt forbruk i samme område.