Foto fra melding til NVE. Prosjektet Sauda-Blåfalli
Prosjektet Sauda-Blåfalli

Hensikten med å oppgradere kraftledningen er å øke kapasiteten i nettet for å legge til rette for sikker strømforsyning og vekst i befolkning og næringsliv. Den ledningen som går mellom Sauda og Kvinnherad i dag har i tillegg høy alder og begynner å bli klar til å skiftes ut.