Oppgraderingene omfatter:

  • 1 stk ny 300(420)/132 kV 300 MVA transformator (T2) inkludert ny transformatorsjakt
  • 1 stk ny 300(420) kV 102(200) MVAr regulerbar reaktor (R2) inkludert ny reaktorsjakt
  • 2 stk standard (300)420 kV apparatanleggsfelt for transformator og reaktor
  • 2 stk standard 132 kV apparatanleggsfelt for transformator T1 og T2
  • Omlegging av stasjonsforsyning og utvidelse av hovedfordeling
  • IKT-anlegg inkl. telekiosk plassert på utsiden av stasjonsgjerdet.
  • Kontrollanlegg for utvidelsen
  • Nytt lager og garasje (12x12 meter grunnflate)
Skisse av Lindås transformatorstasjon