Dekorativt bilde av en strømmast

Transmisjonsnettledningene mellom Sauda og Karmøy ble bygget på 1960-tallet og tilfredsstiller ikke krav til økt forbruk og forsyningssikkerhet i regionen fremover.  Statnett har derfor startet arbeidet med å vurdere mulige korridorer for to nye 420 kV-ledninger. Statnett har fått konsesjon til å bygge forbindelsen Blåfalli-Gismarvik, og de nye ledningene som nå planlegges vil gå til den nye transformatorstasjonen Gismarvik i Tysvær. 

Dagens eksisterende 300 kV-ledninger blir sanert når nye ledninger er ferdigstilt. 

Prosjektet som er startet opp, er en del av trinn tre og fire av i alt fem trinn i Statnetts områdeplan for nettutviklingen på Bergensområdet og Haugalandet.