Bilde som viser master på Totaland, Bergen
Bilde fra Totland, Bergen

Konseptvalgutredningen har vært gjennom ekstern kvalitetssikring.


Statnett foreslår å gå videre med et konsept som innebærer en tredje forbindelse ut til Kollsnes fra enten Samnanger eller Modalen. I tillegg har Statnett startet opp prosjekter som innebærer oppgradering av eksisterende strømnett, disse vil gjennomføres uavhengig av konseptvalgutredningen. De viktigste tiltakene er å dublere eksisterende jordkabel mellom Lille Sotra og Kollsnes, oppgradere eksisterende kraftledning mellom Sogndal og Modalen og videre mellom Modalen og Steinsland samt dublere eksisterende sjøkabel over Fensfjorden. I tillegg må transformatorstasjonene knyttet til disse forbindelsene oppgraderes.


Hvis alt av planlagt forbruk blir realisert, er det behov for å oppgradere alt 300 kV-nettet i og inn til Bergen og omland, i tillegg til en tredje forbindelse til Kollsnes.
85 prosent av alle tiltakene Statnett planlegger å gjennomføre består av oppgradering av eksisterende nett, noe som innebærer at vi kan redusere å ta i bruk nytt areal betraktelig.


En viktig oppgave for Statnett framover blir å opprettholde dialogen med kundene som ønsker tilknytning i samarbeid med BKK Nett, slik at vi sammen kan finne gode løsninger for å kunne knytte de til. Samtidig er det viktig å påpeke at det tar lang tid å oppgradere og bygge nytt strømnett. Derfor vil vi parallelt med å utbedre nettet vurdere mulighetene for å knytte kundene til nettet før vi har økt kapasiteten i nettet.


Konseptvalgutredningen er nå overlevert til olje- og energidepartementet (OED). Departementet vil sende utredningen på høring før de fatter en prosessveiledende uttalelse. Statnetts videre arbeid med en tredje forbindelse ut til Kollsnes vil basere seg på uttalelsen fra OED.