Tempoet i elektrifiseringen av samfunnet går raskt og enda raskere enn man forutsatte for få år siden. Et ønske om å elektrifisere større deler av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel kommer samtidig med et økende behov for strøm i fastlandsindustrien.

Statnett sitt eksisterende kabelanlegg over Fensfjorden ble bygget i BKKs regi og ble ferdigstilt i 2019.

Kabelanlegget er bygget som et 420kV anlegg med tre faser og en installert reservefase, men driftes pr i dag på 300kV som resten av ledningen. Et nytt kabelsett over Fensfjorden vil doble kapasiteten mellom Haugsvær og Lindås.

Område som viser hvor det skal bygges