Hovedhensikten er å forbedre forsyningssikkerheten i området med bedret funksjonalitet i stasjonen enn det vi har i dag. Samtidig forberede for de mange fremtidige forsterkninger som vi står overfor i nettet i Sunnhordaland og til Haugalandet. Ny stasjon vil også legge til rette for økt kraftforbruk og fornybar kraftproduksjon på Husnes og i omegn (småkraftverk).

Etter planen vil den nye Onarheim stasjon flyttes om lag 600 meter nordover sammenlignet med eksisterende anlegg, og plasseres rett øst for Hydros anlegg på Husnes.