Sima-Samnanger

Strømforsyningen inn til deler av Hordaland med Bergen var svært sårbar. Gjennom kalde og tørre vintre tilfredsstilte ikke strømforsyningen til dette området de standardene som det er vanlig å legge til grunn i vestlige land.

Sikrer strømforsyningen og legger til rette for fornybar energi

I tørre og kalde perioder brukes det mer strøm i området enn det blir produsert der. Og det brukes så mye mer at ingen av de to ledningene som frakter kraft inn dit før Sima-Samnanger kom på plass, kunne greie transporten alene. Ved feil på en av ledningene eller på anlegg som er viktige for disse ledningene, måtte forbrukere kobles fra for å unngå overbelastninger og enda mer omfattende og langvarige strømbrudd. Om lag 35 000 husstander ville bli koblet ut.

Sima-Samnanger-ledningen økte overføringskapasiteten, sikret strømforsyingen og håndterer fremtidige forbruksendringer. Ledningen gjør det lettere å vedlikeholde og bygge om eksisterende ledninger. Ledningen gir også gi økt kapasitet ut av regionen i sommerhalvåret, slik at det er mulig å realisere planer om ny fornybar produksjon.