Det er forventet at strømforbruket i Bergensregionen vil doble seg i løpet av få år. Statnett søker om å bygge Vik transformatorstasjon i Ovrisdalen og 420kV ledning fra Ramnaberg til den nye stasjonen, for å øke kapasiteten inn til Vestland og Bergensregionen og legge til rette for økt forbruk. Tiltakene det søkes om inngår i Statnetts områdeplan for Bergensregionen i trinn to av totalt fem trinn.

 

Statnett søker om:

  • Vik transformatorstasjon med moderne GIS-teknologi. Stasjonen skal erstatte Refsdal koblingsstasjon og Hove transformatorstasjon i Vik kommune. Inngjerdet område totalt ca 21.000 m2 . Statnetts område 17000 mog Sygnirs område på 4000 m2.
  • En 420 kV forbindelse på 23 km fra fjordspennet over Sognefjorden ved Ramnaberg frem til omsøkt Vik transformatorstasjon i Ovrisdalen. Omsøkt ledning vil erstatte dagens 300 kV Sogndal-Hove og 300 kV Hove-Refsdal.
  • Bruk av veier og anleggsplasser
  • Midlertidige anlegg og deponi
  • Oppgradering av veier og broer

 

Statnett søker om å rive:

Statnett søker om rivning av følgende anlegg når 420 kV ledning mellom Ramnaberg og Vik transformatorstasjon er ferdig og i drift:

  • 300 kV kraftledning Hove-Refsdal
  • Ledningen 300 kV Sogndal-Hove rives fra sørsiden av fjordspennet over Sognefjorden

 

Riving av stasjonsanlegg i transmisjonsnettet:

Statnett søker om riving av følgende anlegg når ny 420 kV Vik stasjon er etablert:

  • Refsdal stasjon, apparatanlegg og tilhørende kontrollanlegg
  • Hove stasjon, apparatanlegg og tilhørende kontroll