Statnett ønsker økt transformeringskapasitet, nytt kondensatorbatteri som skal erstatte det eksisterende og nytt hjelpeanlegg. Videre skal det etableres stasjonsgjerde og eksisterende tursti/vei skal legges om.

Tiltakene vil bidra til økt transformeringskapasiteten mot 132 kV nettet i området.

Fana transformatorstasjon ligger på Soleimyra, ved Apeltunhaugene i Rådal, i Bergen kommune, Vestland fylke. Stasjonen ble idriftsatt i 1977, og er viktig for forsyning av regionalnettet i og rundt Bergen by. Fana transformatorstasjon ble overtatt av Statnett fra BKK Nett i 2016.