Fana transformatorstasjon ligger på Soleimyra, ved Apeltunhaugene i Rådal, i Bergen kommune, Vestland fylke. Stasjonen ble idriftsatt i 1977, og er viktig for forsyning av regionalnettet i og rundt Bergen by. Fana transformatorstasjon ble overtatt av Statnett fra BKK Nett i 2016.

Statnett bygger om deler av Fana transformatorstasjon, og arbeidet vil stort sett foregå inne på stasjonstomten. Det er behov for mer strøm og bedre forsyningssikkerhet for strøm til Bergen i årene framover, og dette er bakgrunnen for at vi må gjøre noen oppgraderinger og endringer i transformatorstasjonen. Arbeidet startet opp første kvartal 2023.

Prosjektet omfatter: 

  • Oppstart i 2023 og arbeidene vil foregå i ca tre år.
  • Vi kommer til å benytte Smøråsvegen og Apeltunhaugene til transport.
  • Det blir transport av de som jobber på anlegget, men også knyttet til anleggsarbeidene med leveranser mv.
  • Det vil bli to spesialtransporter av transformatorer. En i 2024 og en i 2025.
  • Etablere nye vann- og avløpsledninger fra Fana transformatorstasjon til et tilkoblingspunkt ved fotballbanen til Smørås IL
  • Vegetasjonsrydding i Apeltunhaugene for å bedre transportforholdene.
  • Anleggsarbeidene ellers vil foregå inne på stasjonstomta