Odda Energi Nett AS og Statnett SF har inngått en samarbeidsavtale som skal legge til rette for at nettselskapene sammen kan knytt til ny småkraftproduksjon i Røldal. I samarbeidsavtalen er det avtalt at Odda Energi Nett vil være koordinerende netteier og sørge for avtaler med produsentene.

Statnett har allerede fått konsesjon for en ny transformator i Røldal, men behovet for transformatorkapasitet er nå redusert fra 100 til 50 MVA. Statnett vil være byggherre for ny 300/22 kV transformator i ny sjakt, samt et nytt 300 kV bryterfelt og ny 22 kV bryter inne på dagens stasjon. Odda Energi Nett er byggherre for øvrige anlegg på 22 kV nivå.