Statnett søker om følgende anlegg:

  • Krossdalen transformatorstasjon. Gassisolert løsning på 26 000 m2 tomt
  • Modalen koblingsstasjon vil bli revet etter at ny Krossdalen stasjon og ledninger er i drift
  • Forlengelse av eksisterende kraftledning Haugsvær-Steinsland med ca. fem kilometer
  • Fem kilometer ny 420 kV kraftledning mellom Steinsland og Krossdalen
  • Endringer i dagens Steinsland koblingsstasjon
  • Nytt kaihakk på Eidslandet i Vaksdal kommune
  • Veier og anleggsplasser