Fjord og fjell med liten strand

Den nye stasjonen vil bli bygget ved å utvide stasjonsområdet vestover. Etter at den nye stasjonen er satt i drift, vil den gamle bli revet. Skulle det senere bli behov for ytterligere utvidelse, vil dette da kunne skje ved igjen å benytte arealet etter dagens stasjon.