Fjord og fjell med liten strand

Den nye stasjonen vil bli bygget ved å utvide stasjonsområdet vestover. Etter at den nye stasjonen er satt i drift, vil den gamle bli revet. Skulle det senere bli behov for ytterligere utvidelse, vil dette da kunne skje ved igjen å benytte arealet etter dagens stasjon.

 

Dersom konsesjonsbehandlingen gjør det mulig, tar Statnett sikte på anleggsstart høsten i 2020. Målet er å sette den nye stasjonen i drift i 2022.