Statnetts 420 kV-ledning mellom Sima og Samnanger ble satt i drift desember 2013. Forbindelsen er utsatt for værrelaterte påkjenninger i form av høye islaster, ofte i kombinasjon av sterk vind, som medfører forstyrrelser i nettet og skaper svekket forsyningssikkerhet mot Bergensregionen. Som en følge av dette ønsker Statnett å gjennomføre tiltak på ledningen på Ålvikfjellet i Kvam.

Prosjektet er en del av områdeplan Bergensområdet og Haugalandet og vil øke driftssikkerheten på en av ledningene som forsyner regionen.