-Dette er med på å sikre lik og god markedsinformasjon, også dersom flere kraftbørser etablerer seg i Norden, forteller direktør for System- og markedsutvikling i Statnett, Kristin Munthe.  Europeiske regler gir de systemansvarlige nettselskapene ansvar for å samle inn denne informasjonen.

NUCS er operativ fra 3. desember

Det er de systemansvarlige nettselskapene i Norden som har utviklet og skal drifte NUCS (Nordic Unavailability Collection System). Tjenesten er i drift fra 3. desember og viser hvilken kapasitet innen transmisjon, produksjon og forbruk som ikke er tilgjengelig. Alle markedsaktører kan velge å bruke denne. Samtidig åpner reguleringen for at andre selskaper kan tilby slik datainnsamling. -Vi vil oppfordre både markedsaktører som ønsker å bruke NUCS og selskaper som vil tilby tredjeparts datainnsamling, om å kontakte NUCS, sier Munthe.

 

 

 

Gratistjeneste som oppfyller krav til transparens

NUCS er en gratistjeneste for alle markedsaktører, og gir informasjon om utilgjengelig kapasitet i produksjon, overføring og forbruk av elektrisk kraft. NUCS samler dataene og sender dem videre til den europeiske organisasjonen for systemansvarlige nettselskaper, ENTSO-E, for å bli publisert på ENTSO-Es transparensplattform. I tillegg blir dataene publisert på NUCS-websiden sammen med data fra ENTSO-E, for å tilby en fullstendig oversikt over det nordiske kraftsystemet. -Dette er informasjon som er viktig for å forstå prisene som dannes i kraftmarkedet, og som alle aktører må ha lik tilgang til, forklarer Munthe.

Andre løsninger kan godkjennes

Inntil nå har aktørene gitt og mottatt denne informasjonen via den nordiske kraftbørsen Nord Pool. Nord Pool kan fortsatt både ta imot og videreformidle slike data, og kraftbørser vil ha tilgang til informasjon om begrensninger i kraftsystemet fra NUCS. -Kraftbørser eller andre tredjepartstjenester for datainnsamling vil kunne være alternativer til NUCS, men de må godkjennes av de systemansvarlige nettselskapene, forteller Munthe.

 

 

 

Les mer om NUCS her 

Les mer om markedsinformasjon her