Hva er NUCS?

NUCS er en gratistjeneste for alle markedsaktører, og den skal oppfylle EU-krav som er gitt i transparensforordningen ("Commission Regulation (EU) No 543/2013" fra 14 juni 2013), knyttet til informasjon om utilgjengelig kapasitet i produksjon, overføring og forbruk av elektrisk kraft. NUCS samler inn dataene og sender dem videre til ENTSO-E for publisering på ENTSO-Es transparensplattform. I tillegg blir dataene publisert på NUCS' internetside (www.nucs.net), sammen med data fra ENTSO-E for å tilby en fullstendig oversikt over utilgjengelig kapasitet over det nordiske kraftsystemet.

For å redusere behovet for å rapportere dobbelt på grunn av overlapp mellom europeiske markedsregler, tilbyr NUCS også generell publisering av innsideinformasjon. Dette er et krav som er gitt av REMIT-forordningen (Reg EU 1227/2011) for alle markedsaktører.

Bakgrunn

Transparensforordningen krever at TSOene samler inn data fra markedsaktørene og sender dataene videre til ENTSO-E for publisering sammen med TSOenes egne data. Markedsaktørene kan velge å oppfylle sine krav ved å sende dataene sine til ENTSO-E via en annen datainnsamlingtjeneste. Dette må i så fall godkjennes av TSOen.

Fram til nå har markedsaktørene og TSOene i Norden oppfylt de deler av disse kravene som gjelder informasjon om utilgjengelig kapasitet i produksjon, overføring og forbruk av elektrisk kraft, ved å sende markedsmeldinger ("urgent market messages") via Nord Pools UMM-system. Nord Pool har sendt informasjonen videre til ENTSO-E. Som følge av at det innføres konkurranse mellom kraftbørser (NEMOer), har de nordiske TSOene bestemt seg for å etablere et eget system, NUCS, for å oppfylle disse kravene.

Transparensforordningens krav om publisering av utilgjengelig kapasitet overlapper med kravene om publisering av innsideinformasjon i REMIT og i Forskrift om nettregulering og energimarkedet. Mens Transparensforordningen krever at dataene publiseres på ENTSO-Es transparensplattform krever Forskrift om nettregulering og energimarkedet at dataene publiseres på en allment kjent plattform. NUCS vil publisere alle innsamlede data, samt sende informasjon om utilgjengelig kapasitet til ENTSO-E for publisering på Transparensplattformen. NUCS gjør det derfor mulig for dataeiere å unngå dobbelrapportering og doble rapporteringskanaler for ulike typer av informasjon. Om markedsaktører velger andre datatainnsamlingstjenester for publisering av utilgjengelig kapasitet så vil også slike tjenester kunne tilby oppfyllelse av krav i både Transparensforordningen og REMIT.

 

Informasjon for markedsaktører

Markedsaktører kan bruke NUCS til å sende data om utilgjengelig kapasitet til ENTSO-E for publisering. Markedsaktører som er interessert i å gjøre det slik, er velkomne til å kontakte oss på nucs@statnett.no.

Innen introduksjonen av flere kraftbørser (NEMOer) i Norden, vil alle markedsaktører bli bedt om å registrere seg som brukere av NUCS eller velge en tredjepartstjeneste for datainnsamling for informasjon om utilgjengelig kapasitet. Registreringen er nødvendig fordi de nordiske TSOene har ansvar for å sende informasjon om utilgjengelig produksjon eller forbruk til ENTSO-Es transparensplattform. Det er foreløpig ikke satt noen frist for denne registreringen.

Inntil tidsfristen for registrering, kan nordiske markedsaktører fortsette å oppfylle sine krav under transparensreguleringen ved å bruke Nord Pools UMM-tjeneste.

 

 

Informasjon for brukere av markedsinformasjon

Meldinger fra Statnett og øvrige nordiske TSOer som allerede er publisert på Nord Pools UMM-plattform vil bli publisert på nytt av NUCS ved oppstart av denne tjenesten. Oppdateringer vil publiseres av NUCS, og av ENTSO-E Transparency Platform. Meldinger som publiseres på NUCS kan også hentes og republiseres av andre plattformer for markedsinformasjon.

 

 

Informasjon for tredjeparts datainnsamlingtjenester

Transparensforordningen tillater bruk av tredjepartstjenester for datainnsamling til ENTSO-Es transparensplattform, og prosedyren for godkjenning fra den aktuelle TSOen er beskrevet i ENTSO-Es tekniske spesifikasjoner ("Manual of Procedures"). De nordiske TSOene vil tilby slik godkjenning i forkant, felles og gyldig for alle de nordiske landene. Interesserte tredjepartsleverandører kan kontakte nucs@statnett.no for mer informasjon.

 

 

Relatert informasjon: