Frist for å gi innspill er satt til utgangen av 18. mars 2024. Se mer informasjon på NBMs nettsider.

NBM ønsker innspill på følgende punkter:

  • Forklarende dokument til endringer i metoder som henviser til EBGL-artikkel 33 og 38 - Nordisk aFRR CM.
  • Endring av metoden for bruk av den nordiske CCR-markedsbaserte allokeringsprosessen for utveksling av aFRR-balanseringskapasitet med henvisning til EBGL-artikkel 38.
  • Endring av metoden for bruk av den nordiske CCR-markedsbaserte allokeringsprosessen for utveksling av aFRR-balanseringskapasitet med henvisning til EBGL-artikkel 38 - med sporendringer.
  • Endring av metoden for felles og integrerte regler og prosesser for utveksling og anskaffelse av aFRR-balanseringskapasitet med henvisning til EBGL-artikkel 33.
  • Endring av metoden for felles og integrerte regler og prosesser for utveksling og anskaffelse av aFRR-balanseringskapasitet med henvisning til EBGL-artikkel 33 - med sporendringer.

Høringsinnspillene kan sendes til MOA@energinet.dk and LKB@energinet.dk.