Tid og sted

Tid:  Annenhver onsdag klokken 08:30-10:00 fra 24. april til og med 19. juni.

Sted: Microsoft Teams

Det vil ikke bli lagt ut møteopptak eller presentasjon i etterkant av møtene.

Tema for møte 19. juni: Fallback-prosesser

Tentativ agenda

 1. Velkommen v/Statnett (5 min)
 2. Fallback-prosesser etter go-live mFRR EAM v/Statnett (40 min)
 3. Spørsmål og diskusjon (inntil 45 min, etter behov)

Hovedmålet med temamøtene

Temamøtene arrangeres annenhver onsdag fra kl. 08:30-10:00, fra 24. april og frem til 19. juni

Ved behov vil det også bli satt opp temamøter etter sommeren.

Hovedmålet med temamøtene er at aktører som arbeider mot å i delta i mFRR EAM fra oppstart av skal få anledning til å diskutere relevante problemstillinger knyttet til dette arbeidet, både med hverandre men også kunne stille spørsmål til Statnett.

Noen kjøreregler

 • Tema eller problemstilling for møtene vil fastsettes løpende, og her ønsker Statnett at aktørene kommer med tydelige innspill for å styre dette.
 • Forslag til problemstillinger sendes til bsp@statnett.no med emne "Problemstilling mFRR EAM temamøte". På slutten av hvert temamøte vil det også være anledning til å gi innspill på problemstilling for neste møte.
 • Det er viktig at innspillene har en god beskrivelse av problemstilling eller tema. Dette for å treffe målgruppen og for å få best utbytte av møtene.   
 • Informasjon om tema for neste møte vil legges ut på denne siden fortløpende.
 • Statnett vil fungere som fasilitator og gir en kort introduksjon til tema i starten av hvert møte. I noen tilfeller vil det også være ønskelig at de som har meldt inn problemstilling gir en introduksjon av tema.
 • Et begrenset antall problemstillinger diskuteres per møte, avhengig av kompleksitet.

Tema fra tidligere møter: 

Tema for møte 05. juni: Hvordan bli BSP

 1. Velkommen v/Statnett (5 min)
 2. Hvordan bli BSP v/Statnett (30 min)
  • Tips!  Les mer om ny modell for balanseansvarlige (BRP) og leverandører av balansetjenester (BSP) her
 3. Videre drøfting av heartbeat og systemregulering v/Statnett (30 min)
 4. Spørsmål og diskusjon (inntil 20 min, etter behov)
 5. Innspill fra møtedeltakere om forslag til tema for siste møte 19. juni (5 min)

Møte 22. mai: Status på mFRR testarbeid

 1. Velkommen v/Statnett (5 min)
 2. Oppfølgingsspørsmål fra temamøtet 08. mai v/Statnett (20 min)
  • Svar på problemstilling rundt heartbeat og systemregulering
  • Innsending av bud før klarering av spotpris
 3. Problemstillinger rundt aktivering og avkortning v/Statkraft (20 min)
 4. Status på mFRR testarbeid v/Statnett (15 min)
 5. Spørsmål og diskusjon (inntil 30 min, etter behov)

Møte 08. mai: Oppdatert implementasjonsguide for mFRR EAM

 1. Velkommen v/Statnett (5 min)
 2. Oppfølgingsspørsmål fra temamøtet 24. april v/Statnett (20 min)
  • Stasjonsgrupper / reguleringsobjekt
  • Hensyn til varighet og hviletid
  • Systemregulering ved bortfall av kommunikasjon / manglende respons på heartbeat
 3. Hva er oppdatert i ny versjon av implementasjonsguiden som ble publisert 26. april? v/ Statnett (15 min)
 4. Spørsmål og diskusjon (inntil 40 min, etter behov)
 5. Innspill fra møtedeltakere om forslag til tema for neste møte 22. mai (10 min)

Møte 24. april: Prekvalifisering av reguleringsobjekter

 1. Velkommen og oppstart av faste temamøter v/Statnett (5 min)
 2. Kort introduksjon til "Prekvalifisering av reguleringsobjekter" v/Statnett (10 min)
  1. Tips! Informasjon om prekvalifisering for deltagelse i mFRR og mFRR-D. 
  2. Hovedfokus på søknadsprosessen – hvordan gå frem for å søke om prekvalifisering og hvilke skjema skal fylles ut?
 3. Spørsmål og diskusjon (inntil 1 time, etter behov)
 4. Innspill fra møtedeltakere om forslag til tema for neste møte 8. mai (15 min)