Tid: Torsdag 23. mai, klokken 11.50-12.00

I selve arbeidsgruppemøtet vil hovedtemaene være kraftsystemanalyser (langsiktig europeisk markedsanalyse, en presentasjon av Kraftløftet og en analyse av hybrider fra THEMA), presentasjon fra Ventyr om deres prosjekt på Sørlige Nordsjø II, teknologiutvikling for flytende havvind og sameksistens mellom havvind og fiskeri. 

Her er en lenke for å koble seg på dette møtet på Teams. Det vil også bli tatt opp og være tilgjengelig i 14 dager i etterkant på Statnett.no.