Høyt forbruk i kombinasjon med at kraftprodusenter i NO5 kjører ned produksjonen på natt og i helger skaper ugunstig flyt og belaster nettet nord-sør på Vestlandet.

Statnett arbeider med å etablere tiltak, blant annet systemvern, som vil fjerne behovet for den midlertidige reduksjonen i kapasitet.

Når tiltak kommer på plass vil markedet informeres om eventuelle endringer i importbegrensningen på NSL.