Flere nye typer aktører har kontaktet Statnett angående deltagelse i reservemarkedene. Tidligere har produktet FCR utelukkende blitt levert av vannkraft. Med de nye tekniske kravene åpnes markedene for alle typer teknologier som kan levere i henhold til produktkravene.

I møtet ga Statnett en kort presentasjon av det norske støttedokumentet for tekniske krav til FCR i Norden og åpnet for å stille spørsmål og gi tilbakemeldinger. I møtet ble det også presentert informasjon om videre plan for oppkjøp av FCR-D opp i 2024.

Tid og sted

Sted:
Statnett SF, Nydalen og Microsoft Teams.
Adresse: Nydalen allé 33, 0485 Oslo
Når:
Fredag 15. mars kl. 11:30-13:00

Hvordan: Fysisk eller digital deltagelse.

Hvem er møtet for

Dette møtet var for gamle og nye leverandører av FCR og andre relevante aktører. 

 

Aktørmøte arrangeres etter høringsmøte om markedsvilkår for mFRR og mFRR-D

Statnett holdt samme dag et informasjonsmøte om høring av markedsvilkår for mFRR og mFRR-D. Dette møtet varte fra klokka 09:00-10:30. Statnett publiserte mer informasjon om dette møtet når høringen publiseres 1. mars.