Innfører de nye reglene fra 3. desember

Statnett vil fra 3. desember 2024 innføre de nye reglene for aktiveringsmarkedet for mFRR og et nytt marked for driftsforstyrrelsesreserver (mFRR-D). De nye endringene er en del av den automatiserte balanseringen i forbindelse med NBM. Dette er et viktig steg for å fortsatt sikre en effektiv og sikker systemdrift.  

For å sikre at reguleringsobjekter som deltar i reservemarkedet oppfyller kravene til respons og aktiveringsprofil for deltagelse, må det gjennomføres en prekvalifisering. Dette er også gitt av krav i henhold til "Forordningen om systemdrift". I prekvalifiseringen skal leverandører gi informasjon om reguleringsobjektets tekniske egenskaper og annen generell informasjon. I denne omgang stilles det ikke krav til tester av reguleringsobjektene. Statnett vil vurdere denne informasjonen og godkjenne reguleringsobjektet for deltagelse.  

Godkjennelsen vil gis for 1 år, og etter dette vil Statnett gjennomføre en ny vurdering av reguleringsobjektet. Leverandører vil bli informert om dette innebærer en ny søknad om prekvalifisering.  

Tidsfrister for innsending av søknad 

Det åpnes for å sende inn søknadsskjema fortløpende for deltagelse i mFRR og mFRR-D markedene. Vi gjør oppmerksom på at leverandører som ønsker å være sikret at søknadsskjema er behandlet før 3. desember må sende inn søknadsskjemaet innen 1. juli 2024. Søknadene vil blir behandlet så raskt så mulig, og aktørene vil motta svar senest innen 12 uker. For søknader som er innsendt etter 1. juli vil de bli behandlet fortløpende etter de andre, men Statnett kan ikke garantere at søknad blir behandlet før åpning av markedet 3. desember 2024.  

Vi oppfordrer leverandører som ønsker å delta i reservemarkedet, om å sende inn søknad fortløpende eller å ta kontakt med Statnett med eventuelle spørsmål til behandling.  

Prekvalifisering for deltagelse før 3. desember 

Det er ingen endring for prekvalifisering av reguleringsobjekt som skal være med i markedet før 3. desember. Leverandører som ønsker å delta i mFRR markedet før 3. desember, dagens regulerkraftmarked, kan fortsatt søke om prekvalifisering fortløpende.

Mer informasjon om prekvalifisering 

For mer informasjon om prekvalifisering og søknadskjema viser vi til nettsiden som handler om prekvalifisering for deltagelse i mFRR og mFRR-D markedene.