Statnett ønsker å kjøpe 150 MW reservekapasitet gjennom to ulike kontraktstyper, "FFR Profil" og "FFR Flex". Begge kontraktstypene er sesongoppkjøp, men med ulike leveransekrav.

 • "FFR Profil" skal leveres gjennom hele sesongen alle netter fra kl. 22 til kl. 07, samt hele døgnet på lørdager og søndager. Statnett ønsker for sesongen 2024 å anskaffe 50 MW FFR Profil til bruk fra helgen uke 21 (25. mai fra midnatt) til og med uke 35 (1. september til midnatt). Leveransen omfatter 1350 timer totalt.

 • "FFR Flex" omfatter reserve for 400 timer som leveres etter bestilling fra Landssentralen. Bestilling skjer ukentlig. Det er ingen avkorting på meldt utilgjengelighet for FFR Flex på dagen hverdag mellom 08:00 og 12:59. Statnett ønsker for sesongen 2024 å anskaffe 100 MW FFR Flex for bestilling fra og med uke 17 (27. april fra midnatt) til og med søndag uke 43 (27. oktober til midnatt)

Faktisk kjøp er avhengig av tilbudene og kan bli lavere enn oppgitt.

For hver kontraktstype vil Statnett betale en uniform markedspris som bestemmes av den høyeste prisen blant de tilbud som velges. Statnett vil velge de tilbud som samlet dekker Statnetts behov til lavest kostnad. Tilbudte volum kan bli akseptert helt eller delvis om de ikke er markert som udelelige volum. Bud med lavere pris enn høyeste aksepterte budpris kan bli overhoppet for å sikre lavest mulig totalkostnad for valgte bud.

Leverandører må enten ha egen balanseavtale med Statnett for reguleringsobjektet som tilbys, eller ha samtykke med reguleringsobjektets balanseansvarlige for deltagelse i FFR-markedet. Det åpnes likevel opp for uavhengig aggregering av reguleringsobjekt under et bestemt volum. Dette er beskrevet nærmere i markedsvilkårene.

Endring fra tidligere år:

Valgte bud aksepteres under forutsetning av at tilbudte reguleringsobjekt er prekvalifisert. Det er altså til forskjell fra tidligere sesonger ønskelig at leverandører har implementert og testet tekniske løsninger før budaksept.

Det åpnes likevel opp for at inntil 20 % av anskaffet volum kan prekvalifiseres etter budaksept . Dette forutsetter at leverandør har planer om å prekvalifisere reguleringsobjektene i god tid før leveranseperioden. Siste frist for prekvalifisering er to uker før første leveransetidspunkt.   

Statnett har satt en senere vedståelsesfrist, som kan brukes for å komplettere anskaffelsen dersom større volum ikke blir prekvalifisert innen fristen.

Statnett ønsker å videreføre opsjonsløsningen om å kjøpe FFR utenfor sesong til siste markedspris for FFR Flex. Bestillingen følger samme rutine som FFR Flex. Mulighet og interesse for å tilby FFR utenfor sesong spesifiseres i tilbudsskjema.

Viktige datoer:

 • Mandag 29. januar - Invitasjon til bud
 • Mandag 26. februar klokken 14:00 - Frist for å levere tilbud
 • Mandag 18. mars - Valg av tilbud, informasjon til tilbydere og kommunisering av markedsresultat
 • FFR Flex:
  • Fredag 12. april - Frist for å fullføre implementering og prekvalifisering
  • Oppstart leveranse – 27. april
 • FFR Profil:
  • Fredag 10. mai – Frist for å fullføre implementering og prekvalifisering
  • Oppstart leveranse – 25.mai
 • Fredag 31. mai – Vedståelsesfrist

Mer informasjon om krav til deltagelse, produktkrav, budformat, valg av bud og fastsettelse av pris, er beskrevet i markedsvilkår for deltakelse i FFR markedet. Vi ber om at tilbud gis etter følgende mal.

Spørsmål sendes til ffr@statnett.no.

Tilbud merkes "Saksnr: 2024/193 – FFR Sesong 2024 – Bud fra <Leverandør>" og sendes til firmapost@statnett.no.