Målet med arbeidet er å introdusere en dynamisk versjon av FFR-produktet.

Utnytte teknologier som batterier, vind- og solkraft bedre

Det nåværende produktet er et såkalt statisk produkt, det vil si at effekten utløses på et definert frekvensnivå, uten å justerere effektutgangen dynamisk for å følge frekvensen. Dette utnytter ikke mulighetene som ligger i enkelte teknologier på en optimal måte. 

Intensjonen med å undersøke muligheten for å introdusere en dynamisk versjon av FFR er å bedre utnytte egenskapene teknologier som batterier, vind- og solkraft innehar.

TSOene ønsker å invitere interessenter til å delta i en nordisk referansegruppe. 

Meld deg på referansegruppen

Referansegruppen retter seg mot interessenter som ønsker å være involvert i utviklingen av Dynamisk FFR og som kan bidra med sin kunnskap om styringsevnen til teknologier som kan være egnet for å levere FFR. De relevante teknologiene forventes å inkludere for eksempel batterilagring, vindkraft og solenergi. Referansegruppen er av teknisk karakter, det vil si at temaer knyttet til markedsdesign og innkjøp ikke diskuteres på dette stadiet.

Referansegruppen starter med et introduksjonswebinar 18. mars 9-11 sentraleuropeisk tid. Påmelding til referansegruppen gjøres på Energinet sine sider innen 8. mars.

Det nåværende statiske produktet FFR forventes å fortsatt være tilgjengelig for teknologier som ikke er egnet for den dynamiske versjonen. Allerede prekvalifiserte reguleringsobjekter som leverer FFR kan fortsette som statiske eller bytte til den dynamiske versjonen.

De nordiske TSOene vil ha en offisiell høring på endelige forslaget til den dynamiske FFR-spesifikasjonen før en eventuell implementering.