Frist for å gi innspill er satt til utgangen av 24. mars 2024. Se mer informasjon på NBMs nettsider.

Det ønsker innspill på følgende punkter:

  • Forklarende dokument til forslag til metoder som henviser til EBGL-artikkel 33 og 38 - trilateralt mFRR CM.
  • Metode for felles og integrerte regler og prosesser for utveksling og anskaffelse av mFRR-balanseringskapasitet med henvisning til EBGL-artikkel 33.
  • Metode for bruk av den markedsbaserte allokeringsprosessen for utveksling av mFRR-balanseringskapasitet med henvisning til EBGL-artikkel 38.

Høringsinnspillene kan sendes til MOA@energinet.dk and LKB@energinet.dk.