Vi publiserer følgende markedsinformasjon 

Den nordiske kvartalsrapporten for tilgjengelig kapasitet mellom budområder og ut av det nordiske synkronområdet vil fra nå av publiseres på NUCS

Regelverk for markedsinformasjon

Transparensforordningen krever at markedsdata publiseres på den europeiske Transparensplattformen som ENTSO-E har ansvar for. Ansvaret for innsamling av data ligger på systemoperatørene (TSO-ene), og alle markedsaktører har plikt til å dele sine data. Transparensplattformen publiserer også data som kreves av andre europeiske forordninger: EB GL og SO GL.

Dataene som publiseres på Transparensplattformen er åpent tilgjengelige for alle.

Transparensplattformen publiserer blant annet følgende data:

  • Kraftmarkedspriser
  • Produksjon og forbruk (inkludert kapasitetsreduksjoner som følge av utfall eller vedlikehold)
  • Overføring og handelskapasiteter (inkludert kapasitetsredukjsoner som følge av utfall eller vedlikehold)
  • Flaskehalshåndtering i systemdriften
  • Balansemarkeder

NUCS - informasjon om utilgjengelig kapasitet

Informasjon om utilgjengelig kapasitet i produksjon, overføring og forbruk av elektrisk kraft skal publiseres på Transparensplattformen dersom kapasitetsreduksjonen er 100 MW eller mer. Slik informasjon er også å betrakte som innsideinformasjon under REMIT-forordningen – dette er nærmere beskrevet nedenfor.

Nordiske TSO-er har i samarbeid etablert tjenesten NUCS for å samle inn denne informasjon for publisering. Markedsaktørene kan velge mellom å bruke NUCS eller andre tjenester til å sende data. NUCS kan også benyttes for publisering av annen innsideinformasjon

Innsideinformasjon

Forskrift om nettregulering og energimarkedet gir fra 1.november 2019 bestemmelser om innsidehandel og markedsmanipulasjon, samt krav til offentliggjøring av innsideinformasjon. Disse bestemmelsene er i samsvar med REMIT, en forordning som ennå ikke er innført i Norge.