Vi publiserer følgende markedsinformasjon 

Regelverk for markedsinformasjon

Transparensforordningen krever at markedsdata publiseres på den europeiske Transparensplattformen som ENTSO-E har ansvar for. Ansvaret for innsamling av data ligger på systemoperatørene (TSO-ene), og alle markedsaktører har plikt til å dele sine data. Transparensplattformen publiserer også data som kreves av andre europeiske forordninger: EB GL og SO GL.

Dataene som publiseres på Transparensplattformen er åpent tilgjengelige for alle.

Transparensplattformen publiserer blant annet følgende data:

  • Kraftmarkedspriser
  • Produksjon og forbruk (inkludert kapasitetsreduksjoner som følge av utfall eller vedlikehold)
  • Overføring og handelskapasiteter (inkludert kapasitetsredukjsoner som følge av utfall eller vedlikehold)
  • Flaskehalshåndtering i systemdriften
  • Balansemarkeder

NUCS - informasjon om utilgjengelig kapasitet

Informasjon om utilgjengelig kapasitet i produksjon, overføring og forbruk av elektrisk kraft skal publiseres på Transparensplattformen dersom kapasitetsreduksjonen er 100 MW eller mer. Slik informasjon er også å betrakte som innsideinformasjon under REMIT-forordningen – dette er nærmere beskrevet nedenfor.

Nordiske TSO-er har i samarbeid etablert tjenesten NUCS for å samle inn denne informasjon for publisering. Markedsaktørene kan velge mellom å bruke NUCS eller andre tjenester til å sende data. NUCS kan også benyttes for publisering av annen innsideinformasjon

NUCS er i drift fra 3. desember 2019.

Innsideinformasjon

Forskrift om nettregulering og energimarkedet gir fra 1.november 2019 bestemmelser om innsidehandel og markedsmanipulasjon, samt krav til offentliggjøring av innsideinformasjon. Disse bestemmelsene er i samsvar med REMIT, en forordning som ennå ikke er innført i Norge.