Agenda for møtet

  • Hva jobber vi med nå? 
  • Bærekraft som grunnlag for utvikling av havnett 
  • Pågående utlysninger – Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II 
  • Temarapport: Utvikling av nett til havs og prosess frem mot 2025-utlysningen
  • Nettløsninger i Nordsjøen - samarbeid med TSO'er rundt Nordsjøen