- Ved å gjøre dette bygger vi opp en portefølje av mulige valg for framtidige politiske beslutninger, sier Håkon Borgen, konserndirektør i Statnett.

Tidligere i år fikk Statnett i oppdrag av Olje- og energidepartementet å vurdere potensielle hybride nettløsninger for havvindproduksjon i område Sørvest F i Nordsjøen.

Evaluering og vurdering av tekniske, økonomiske, markedsmessige og regulatoriske aspekter ved alternative nettløsninger vil kreve samarbeid med andre TSOer rundt Nordsjøen. For å legge til rette for slikt samarbeid, vil Statnett inngå utredningsavtaler («Memorandum of Understanding») med våre europeiske søsterselskaper Elia (Belgia), TenneT (Tyskland), Amprion (Tyskland), Energinet (Danmark) og National Grid Venture (Storbritannia). Utredningsavtalene vil bli inngått i løpet av fjerde kvartal 2023.

- Ved å utrede en bred portefølje av mulige nettløsninger med andre TSOer, sørger vi for at Statnett er bedre forberedt på sine roller offshore, samtidig som det gir et bedre grunnlag for norske myndigheter når de på et senere tidspunkt skal identifisere de beste løsningene for havnett, sier Borgen.

- Utviklingen av flere alternative muligheter er et nødvendig skritt for å kunne realisere de politiske målene for framtidig utvikling offshore, tilføyer han.

Avhengig av Regjeringens beslutning om produksjonskapasitet og nettløsning for Sørvest F 2025-utlysningen og framtidige utlysninger, kan en eller flere hybridforbindelser bli vurdert for realisering.

Hvis slike løsninger blir valgt og godkjent av Regjeringen, er det ventet at Statnett vil bygge og eie hybride mellomlandsforbindelser for havvind. Regjeringen har fra før gitt Statnett ansvaret for systemdrift og planlegging av havnettet.