Tid: 3. november, klokken 11.40-12.00

I møtet vil vi gå gjennom aktiviteter siden sist og orientere om samarbeid med de andre arbeidsgruppene i samarbeidsforum for havvind. NVE vil informere om pågående oppdrag med Forvaltningsregimet for fornybar energiproduksjon til havs, og det deles refleksjoner rundt utsettelse av søknadsfristen for pågående utlysning og nødvendig kunnskapsgrunnlag for utlysning i 2025.   

Her er en lenke for å koble seg på dette møtet på Teams. Det vil også bli tatt opp og være tilgjengelig i 14 dager i etterkant på Statnett.no.