De foreløpige resultatene presenteres nå i en ny ekspertrapport, som offisielt legges fram på EU-toppmøtet om havvind i Brugge 15. mai. Rapporten adresserer utfordringer knyttet til leverandørkjeder, kostnadsfordeling og finansiering og markedsdesign.

Les rapporten her.

- Europa og Norge skal nå målet om nullutslipp, og er i ferd med å gjennomføre et grønt taktskifte. For å komme dit skal det bygges ut mer fornybar energi. Nordsjølandene har hver for seg og sammen ambisjoner om å bygge ut store mengder havvind de kommende årene. Godt samarbeid vil være helt avgjørende for å bygge ut en robust nettinfrastruktur som muliggjør at vi kan høste av det store energipotensialet i Nordsjøen, sier Håkon Borgen, konserndirektør for Hav i Statnett.

I Norge er det åpnet for utbygging av 3 GW havvind, og ambisjonen til myndighetene er å åpne områder for utbygging av inntil 30 GW havvind innen 2040. Den første fasen på 1,5 GW er tildelt, og kraftproduksjonen herfra skal knyttes til Norge. Den samlede ambisjonen for havvind i norske havvområder er større en det norske kraftsystemet kan håndtere alene. Det er derfor en forutsetning at mye av produksjonen tilknyttes også andre land. Statnett bidrar til norske myndighetenes utredning ulike nettløsninger for dette.

- Ambisjonene for kraftproduksjon til havs er enorme. For de systemansvarlige nettselskapene er det mange problemstillinger knyttet til leverandørkjeder, tekniske og markedsmessige forhold og utforming av felles regelverk som må løses i arbeidet med utviklingen av et fremtidig havnett. Gjennom samarbeidet i OTC kan Statnett bidra å fremme norske synspunkter og finne gode svar på felles utfordringer, sier Borgen.