Arbeidsgruppen er en av tre grupper i Samarbeidsforum for havvind, utnevnt av Olje- og energidepartementet.

Tid: 29. august, klokken 11.40-12.00

Agenda:

  • Aktiviteter siden sist og oppdatert veikart – v/ Håkon Borgen, leder av arbeidsgruppen
  • Arbeid med hybride nettløsninger i Sørlige Nordsjø – v/Stein Håvard Auno, Statnett Utvikling Hav

 

Her er en lenke for å koble seg på dette møtet på Teams. Det vil også bli tatt opp og publisert i etterkant på Statnett.no, sammen med tidligere opptak og presentasjoner.