Norge trenger mer kraftproduksjon i møtet med det grønne skiftet, og regjeringen har ambisjoner om at det innen 2040 tildeles areal med potensial for 30 GW havvind.  

 

- For å oppnå en mest mulig bærekraftig og samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemet til havs er det behov for god planlegging og et felles kunnskapsgrunnlag. Målet med temarapporten er å bidra til en slik utvikling, sier Håkon Borgen, konserndirektør Utvikling HAV. 

   

Statnett har som mål å forberede kraftsystemet på tilknytning av 15 GW havvind innen 2040, som muliggjør en grønn omstilling og ny industri. For å få til dette trengs det utvikling av både nett og system.  

 

- Nett til havs må utvikles integrert med kraftsystemet på land, og en rask, samfunnsøkonomisk og bærekraftig utvikling oppnås best ved godt samarbeid på tvers av sektorer og interessenter, sier Borgen. 

 

Temarapporten Utvikling av nett til havs beskriver dagens situasjon for havvindutviklingen i Norge og Europa, gir kunnskapsgrunnlag som beskriver forutsetninger, utfordringer og muligheter for videreutvikling og presenterer Statnetts anbefalinger for de neste havvindutlysningene i 2025 og utviklingen frem mot 2040. 

 

Les rapporten her.