Offshore Norge og Fornybar Norge hadde samlet inn spørsmål i forkant om nettilknytning som konsortiene ønsker svar på. Spørsmål som ikke ble besvart gjennom utlysningstekstene ble forsøkt svart ut gjennom presentasjonene i informasjonsmøtet, i den grad informasjonen er tilgjengelig og mulig å dele. Det ble også åpnet for spørsmål fra deltakerne i møtet.

Det var Offshore Norge og Fornybar Norge som ledet arrangementet på Næringslivets hus, der Statnett, NVE og RME stod for det faglige innholdet.

Møtet var vellykket og deltakerne hadde mange positive tilbakemeldinger.