Tid: Torsdag 14. mars, klokken 15.30-15.45.

I selve arbeidsgruppemøtet vil hovedtemaene være europeiske prosesser og regulatorisk rammeverk, auksjonsprinsipper som hensyntar bærekraft, teknologi for nettløsning til flytende havvind og en status før auksjonen 18. mars for Sørlige Nordsjø II.

Her er en lenke for å koble seg på dette møtet på Teams. Det vil også bli tatt opp og være tilgjengelig i 14 dager i etterkant på Statnett.no.