Informasjonsunderlaget er etablert basert på det vi vet i dag, og vil eventuelt bli oppdatert når ny informasjon foreligger. Du finner informasjonsunderlaget nederst på denne siden om åpnede områder for havvind.

Dette arbeidet er delleveranse til oppdrag av 8. mai 2023 fra OED om Nettilknytning av havvind fra Utsira Nord og Sørlige Nordsjø fase I: Nettilknytning av havvind fra Utsira Nord og Sørlige Nordsjø fase I (statnett.no)