Tid: 25. januar, klokken 11.45-12.00

 

I selve arbeidsgruppemøtet vil hovedtemaene være bærekraft med en presentasjon fra Renewables Grid Initiative (RGI), NVEs første leveranse til forvaltningsregimet for fornybar energiproduksjon til havs, Statnetts arbeid med nettutredning for Sørvest F og den europeiske offshoreplanen (ONDP) som publiseres 23. januar.

 

Her er en lenke for å koble seg på dette møtet på Teams. Det vil også bli tatt opp og være tilgjengelig i 14 dager i etterkant på Statnett.no.