Utfordringen

Overgangen til mer fornybar energi vil føre til store endringer i det europeiske energisystemet i årene som kommer. En av hovedutfordringene er imidlertid at nye energikilder som vind- og solkraft er svært væravhengige, og at dette vil føre til utfordringer i å balansere kraftsystemet. Ren, norsk vannkraft kan potensielt spille en viktig rolle for å stabilisere kraftforsyningen, men det krever omfattende planlegging for at det skal fungere effektivt.

Målet

Prosjektet skal etablere et faktagrunnlag og forbedre eksisterende modellverktøy for den langsiktige utviklingen av kraftsystemet. Dette innebærer å definere de viktigste markedsdriverne og teknologiske og politiske drivere, som for eksempel økt bruk av fleksibilitet. Prosjektet skal blant annet undersøke hvordan de norske og europeiske kraftmarkedene kan harmonere best mulig.

Prosjektet

NorENS-prosjektet vil undersøke sannsynlige utfall i forbindelse med omleggingen av det europeiske kraftsystemet, ved hjelp av avanserte modelleringsverktøy som simulerer fremtidig utvikling og koblingen mellom det norske energisystemet og det europeiske.

Prosjektdeltakere

  • NMBU
  • Cicero
  • Statnett
  • NVE
  • Østfold Energi

Finansiering

Norges Forskningsråd (ENERGIX)