Utfordringen

Å forstå sluttbrukerfleksibilitet i bygninger, for eksempel knyttet til  varmepumper eller solstrøm, og hvordan denne påvirker kraftprisen, er viktig fordi den er avgjørende for lønnsomheten i investeringer i fremtidens energisystem og for beslutninger om hvordan det skal driftes.

 

Målet

Produsere kunnskap som gjør det mulig å modellere interaksjonen mellom energibruk i bygg og i resten av energisystemet og dennes innflytelse på kraftprisen.

 

Prosjektet

I Flexbuild skal prosjektpartnerne utvikle og kombinere flere ulike modeller for å etablere et rammeverk for analyse av konsekvensen av sluttbrukerfleksibilitet. Dette vil gi et verdifullt beslutningsgrunnlag i forbindelse med investeringer og knyttet til drift, for eksempel disponering av vannkraftressursene våre og handel med elektrisitet til Europa.

 

Prosjektdeltakere

SINTEF Community  (prosjektleder)

Statsbygg, Omsorgsbygg, Boligbyggelaget TOBB, Norges Fjernvarmeforening, Statnett, Hafslund nett, Norges vassdrags- og energidirektorat, Enova, Institutt for energiteknikk og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)