I forbindelse med konsesjonsvedtak fra NVE på Kvinesdal-Ertsmyra avholdes det informasjonsmøter i Sirdal og Kvinesdal: 


Informasjonsmøte i Sirdal (Kommunehuset): Tirsdag 21.1 kl. 19.30-21.00
Informasjonsmøte i Kvinesdal (Kulturhuset): Onsdag 22.1 kl. 19.30-2100


Statnett har også søkt konsesjon for spenningsoppgradering fra Ertsmyra til Solhom og fra Ertsmyra til Lyse. Disse prosjektene er for tiden under konsesjonsbehandling i NVE. Statnett inviterer i denne forbindelse til åpne kontordager i Sirdal og Kvinesdal. Åpne kontordager er et tilbud til beboere nær ledningene, grunneiere og andre interesserte som ønsker å få mer informasjon. Hvis det er noe du lurer på, eller ønsker å diskutere, er dette en fin anledning til å møte Statnetts representanter.

Kontordagene er åpne for alle, uavhengig av bostedskommune. Møt opp når som helst innenfor oppsatte tidspunkt på de åpne kontordagene.


Åpen kontordag: Kommunehuset i Sirdal: Tirsdag 21.1 kl. 1700-1900
Åpen kontordag: Kommunehuset i Sirdal: Onsdag 22.1 kl. 0800-1200
Åpen kontordag: Kulturhuset i Kvinesdal: Onsdag 22.1 kl. 1400-1900


Kontaktpersoner i Statnett er:
Lars Allgot, tlf. 23904533, mob. 99385560 og Bente Rudberg, tlf.23903095, mob. 90750280