Signering DalekovodKontrakten med Dalekovod omfatter bygging av en ny 46 km ledning fra Ertsmyra transformatorstasjon i Sirdal til en ny transformatorstasjon i Kvinesdal, og en 54 km ledning fra Ertsmyra til nye Vollesfjord muffestasjon – samt omlegging av en rekke av dagens ledninger fra transformatorstasjonen i Feda til en ny stasjon i Kvinesdal. I tillegg skal 50 km med gamle 300 kilovolt ledninger rives.

 

De nye ledningsforbindelsene er et viktig ledd i Trasekart Ertsmyra - Fedasentralnettet mellom Sauda og Kristiansand – også kalt Vestre korridor, og vil sikre trygg strømforsyning til innbyggere og industri på Sør-Vestlandet for fremtiden. Når ledningsforbindelsen står ferdig vil kapasiteten i ledningsnettet bli bedre og tilrettelegge for tilkobling av fornybar produksjon i enda større grad. I tillegg sikres overføringsmulighetene over den planlagte mellomlandsforbindelsen til Tyskland (NordLink).

 

Oppstart av byggearbeidet er planlagt i begynnelsen av august 2015 med ferdigstillelse i 2018. Kontrakten er på omlag 500 millioner kroner.