Vestre korridor har en total kostnadsramme på mellom 6 og 9 milliarder. I tillegg planlegger Statnett en ny forbindelse mellom Ertsmyra i Sirdal og Tyskland. Denne skal gå i luftlinje til Vollesfjord i Flekkefjord og i sjøkabel til Tyskland.

 

Prosjektene vil innebære stor aktivitet i regionen, og det forventes store ringvirkninger for lokalt næringsliv. I samarbeid med kommunene og Lister Nyskaping vil derfor Statnett invitere til seminar for næringslivet 12. mars på Utsikten Hotell.

 

På møtet vil Statnett gjennomgå planene og krav og muligheter for lokale aktører til å bli leverandører for prosjektene. Det vil bli en gjennomgang av krav til HMS, standarder og økonomi som stilles av Statnett.

 

-          Hva er Vestre korridor og NordLink? Gjennomgang av prosjektene

-          Planer i Lister-regionen

-          Hvordan bli leverandør i Statnett

-          HMS er Statnetts viktigste fokus

-          En leverandør forteller